Bättre, trevligare, snabbare!

Bolagsnamn:
AB Cutting Edge Sweden

Postadress:
Box 552, 146 33 Tullinge

Besöksadress:
Sadelmakarvägen 6, Tullinge

Bankgiro:
737-0661

Organisationsnummer:
556828-6867


Vår miljöpolicy:

Vi arbetar för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet. Vi ska försöka använda så lite miljöpåverkande resurser som möjligt. Detta får dock inte påverka verksamheten negativt.

AB Cutting Edge Sweden

AB Cutting Edge Sweden är ett  agenturföretag som tillhandahåller verktyg och tillbehör till tillverkande industri i norden.    Vi levererar inte bara ett verktyg och tillbehör till våra kunder utan även en stor portion teknisk kompetens.

Våra produkter är bland annat:

– Skärande och formande verktyg i världsklass                         

– Verktygstillverkning Special och process optimering

– Optimering av ytor på verktyg och glidytor mm.

– Beläggningar för livslängds optimering

– Gängverktyg

– Vändskär fräs och svarv

– Borr, fräs, brotsch och verktygsvård/omslipning

– Kyl och smörjutrustning till bearbetnings industri

Vår målsättning är att vara:

– Bättre
– Trevligare
– Snabbare

Historia

AB Cutting Edge Sweden grundades 2010 av Magnus och Jonas. Vi startade detta företag för att vi anser att vi kan leverera en kompetens och ett verktygsprogram som är unikt. Det lilla företaget med allt vad det innebär kan vara mer flexibelt och samtidigt mer kompetent då vi endast sysslar med ett begränsat kunskaps område. Låt oss visa vad vi kan!